משמעויות ארגוניות:

 • מבנה ארגוני בלתי פורמלי ודמוקרטי
 • דומיננטיות של מתנדבים ופעילים בארגון (מעורבות החברים בהנהגת הארגון)
 • חשיבות לידע פוליטי ומשפטי
 • דגש על שיקולים אידיאולוגיים
 • מתח בין אפקטיביות ותהליך קבלת החלטות דמוקרטי
 • מיעוט אפשרויות מימון (כיוון שצריך לחפש מישהו שחושב כמוני באופן מלא – אין אפשרות לקבל הכנסה משירותים כי הם לא עוסקים בזה. הממשלה לא תרצה לממן ארגון שרוצה לשנות את החוקים).
 • תחרות עם ארגונים אחרים על הכרה ציבורית
 • סביבה ארגונית ייחודית – מגעים עם גופים פוליטיים ומשפטיים.
 • פונקציית המימון: באה לידי ביטוי בעיקר בפעילות של קרנות שעוסקות במימון פעולות של ארגונים אחרים וגם של פרטים. לדוגמא – פר"ח, מלגות וכד' שהם ארגוני מגזר שלישי. מסלן התחיל בסנגור והפך להיות מספק שירות – כיום עוסק בשלוש הפונקציות.

פעילות עקיפה – מימון מאפשר לקרן להניע ארגונים לפעול בכיוונים הרצויים לה. באמצעות מימון של ארגונים העוסקים בנושא מסויים, מסוגלות קרנות להשתתף בקידום הנושא באופן משמעותי. קרן – סוג של ארגון שמסמל פונקציית מימון ו99% מהן מאוגדות בעמותות.

 • קרן המבוססת על 'קרן צמיתה' (endowment Fund) – מקימי הקרן משקיעים סכום כסף כלשהו המיועד למטרה אותה הגדירו. הסכום המושקע מניב ריבית המשמשת להענקת מענקים לארגונים או לפרטים לפי מטרת הקרן והחלטת מנהליה. זהו המבנה ה'קלאסי' של פעילות קרנות שמאפשר פעילות לטווח בלתי מוגבל (הארגון מוציא כל שנה את כספי הריבית בלבד). קרן 'קיסריה' – ארגון שרשום כחל"צ . קרן זו הניבה כ-10 מליון דולר בשנה האחרונה. בסוף שנות ה-80 מגיעה המדינה להסכם עם קרן קיסריה של הברון רוטשילד ובמסגרתו חלק מהכסף ממכירת קרקעות ילך למטרות חברתיות. הקרן לא משלמת מס על ההכנסות שלה.
 • קרנות קהילתיות – מתבססות על תרומות מחברי קהילה מוגדרת. חייבות לעסוק בגיוס כספים שוטף, בנוסף לפעילותן בהענקת מענקים. קרן קהילתית טירת כרמל הוקמה ב2002 על ידי תושבים ואנשים עסקים בעיר כיוזמה מקומית לשיפור רווחת התושבים בתחומי חברה, תעסוקה, השכלה וטיפוח הנוער וכן להעלאת הדימוי הקהילתי ביישוב. היוזמות לקידומות מופעלות בשיתוף בין שלושת המגזרים – הציבורי, העסקי והשלישי.
 • קרנות תפעולית – אינן מסתפקות בפונקציה העקיפה של הענקת מענקים לאחרים, אלא עוסקות בעצמן בביצוע תכניות ופרויקטים. המבנה הארגוני בקרנות מסוג זה משקף שילוב של פונקצית המימון יחד עם פונקצית שירות או סינגור של הארגון. קרן רש"י – הוקמה ב1984 ועוסקת בשלושה תחומי פעילות ביניהם יש קשר הדור – חינוק, רווחה ובריאות – בכל רחבי הארץ. הקרן מפעילה עשרות פרוייקטים ביניהם בניית מערכי דיור מוגנים, הקמת מרכזים לגיל הרך וכו'. הקרן עברה להספקת שירותים ממימון.
 • קרנות משפחתיות – (קרנות לזכר.. בדרך כלל קרנות למישהו שנפטר). לרוב מאופיינות במיון והערכת מוענקים בלתי פורמליים.

משמעויות ארגוניות:

 • דומיננטיות של הוועד המנהל
 • עיקר פעילות הארגון מושקעת בחיפוש אחר יעדים הראויים למענקים לפי מטרות הקרן (קרנות צמיתות – מאחר והמימון מובטח, אין צורך לעסוק כלל בגיוס משאבים כספיים, תפקיד מרכזי ברפרטואר התפקידים של מנהלי ארגוני שירותים וסינגור.
 • עיסוק בפיתוח נהלים כיצד ומתי ניתן לפנות ולבקש מענקים וכיצד למיין את הבקשות.

נהלים ושיטות הערכה לבדיקה אם מענקי הקרן השיגו את המטרות שהקרן הציבה לעצמה. מאחר וכמעט תמיד יש ביקוש רב למה שהקרן מציעה, המנהלים לא צריכים לחפש יעדים לתמיגה אלא בעיקר למיין את הפונים. יש הרבה מאוד כסף שמנוהל על ידי אדם אחד. עיקר הפעילות למיין בקשות למענקים על פי קריטריונים שונים. בארגונים מועסקים בעיקר אנשי כספים.

עוד כתבות מעניינות: