שיעור מספר 14 – מצגת 11 – מיזמים עסקיים-חברתיים – מסגרות מושגיות והרצף העסקי חברתי

 

זהו שיח ער שקורה בשלוש שנים האחרונות, נסיון לקחת שתי פרדיגמות – החברתית והעסקית ולמצוא דרך לשלבם.

לא קיים מושג פורמלי למגזר עסקי חברתי.

הגדרה: מיזמים עסקיים חברתיים (social enterprise) הם

ארגונים בעלי מטרות חברתיות (או סביבתיות) העושים שימוש

באסטרטגיות עסקיות (המבוססות על דינמיקה של השוק) כדי

להשיג את מטרותיהם.

כלכלה חברתית:

הכלכלה הניאו ליברלית השלטת מעדיפה אינטרסים ומקסום רווחי םשל בעלי הון, תאגידים בינלאומיים וחברות גדולוץ. מול תהליכים של העמקת פערים ואי שוויון כלכלי חברתי שהיא יוצרת צומחות ברחבי העולם יוזמות של פיתוח כלכלי הממוקד באנשים בקהילות שהם חיים בהן.         הכלכלה החברתית שואפת ליצור אלטרנטיבות כלכליות וחברתיות חדשות, שיאפשרו בטחון כלכלי לאנשים בכלל ולקבוצות הפגיעות יותר להשלכות הכלכלה הגלובלית בפרט. בהקשר הישראלי – היא מתפתחת כהמשך וכתוצאה מהתפרקות מדינת הרווחה ומנגנוניה.

זהו מושג מאוד וותיק. הכלכלה החברתית מדברת על איך לתקן את מה שהמגזר השלישי עושה (הטון הוא אנטי עסקי) ביזמות חברתית מדברים על אלטרנטיבות (לקחת את הטוב משני העולמות). כלכלה חברתית קיימת עד היום אך התפיסה השתנתה. כיום מדברים על מגזר שונה. הכלכלה החברתית היא אנטי/נגד/מבטלת את ההתעשרות, דורש לקחת את מה שיש ולחלק מחדש. לטפל בקבוצות הפגיעות ביותר.

המגזר השלישי נותן פתרונות קצה לא בהכרח כדי להעצים ולמקסם את יכולותיו של אדם. הרעיון בכלכלה חברתית – למקסם את היכולות ולא להשתמש במה שיש בשטח. למקסם את הערך שלו לחברה. זה דומה לחשיבה עסקית – הרעיון הוא להסתכל על הצרכים והאפשרויות , להתאים את האפשרויות לבנאדם. זה לא כלכלה לאלו שנמצאים בעוני.

בשנת 2006 זכו מוחמד יונס ובנק גרמין בפרס נובל לשלום על מאמציהם ליצירת 'פיתוח כלכלי וחברתי מלמטה'. מוחמד יונוס ייסד את בנק גרמין ואת שיטת המימון הזעיר – הלוואות בסכומים קטנים לאנשים שיוכלו לפתח מקורות תעסוקה. הבנק הלווה 90$ ראשונים במענק הלוואה להקמת עסק ואחרי זה האדם הפך להיות שותף בבנק ואז גם הבנק יעזור למכור – זה הרעיון של הקורפרטיב. הוא פיתח את המושג 'עסק חברתי' – הריביות מזעריות, הרעיון ליצור מנוע חברתי שיניע את האיזור. החלק שלו קשור לכלכלה ולקבוצות עוני שקשור לכלכלה חברתית. למעלה מ91% מההלוואות משולמות חזרה לבנר על ידי הלווים (שיעור גבוה מהשיעור הממוצע בבנקים מערביים 'רגילים').

יזמות חברתית:

(יזמות – זה אותו מייסד. מיזמים – ארגון בפועל).

מיזמים חברתיים פועלים בתחומי הספקת שירותים, ייצור מוצרים או שילוב בין השניים. מיזם חברתי יכול להיות ישות משפטית עצמאית או חלק מישות משפטית- הוא עשוי לפעול במסגרת פרטית, במסגרת ציבורית או בשיתוף פעולה בין גורמים פרטיים לציבוריים. הגדרת מיזמים עסקיים חברתיים אינה אחידה ומשתנה עם המיקום הגאוגרפי, עם התיאוריות השונות ועם הגדרותיהם של הפעילים בתחום. היום אנחנו מדברים על סוג של אלטרנטיבה למגזר השלישי (לכלכלה החברתית) לא כמו שהיה אז מושג של כנגד וכו'. היא ישות משפטית בין אם זה עסק או עמותה, גם אם זה חברת בת. הרעיון הוא שיש שיתוף פעולה בין פרטים לציבוריים.

באירופה הקלאסית – יזמות חברתית – ההתארגנות היא בצורה של קאופרטיב המקבל סבסוד מהממשלה, למשל ניתנת להם עדיפות במכרזים.

בבריטניה – מדובר על עסקים ובארה"ב יש הגדרה משפטית. המיסוי עליהם נמוך יותר בהשוואה למגזר השלישי. המגבלה היא שישנו איסור על חלוקת הרווחים. בארה"ב נוח לקבל הגדרה משפטית, אתה חייבת להיות חברת בת של ארגון מגזר שלישי. באנגליה בעיקר עסקים, בארה"ב בעיקר מגז"ש.

מה היא יזמות? מקור המונח בשפה הצרפתית ופירושו מי שלוקח על עצמו. בתחילת המאה ה-19 כלכלן צרפתי הגדיר את המושג כך: "היזם מניע או מעביר משאבים כלכליים מתחום של תפוקה נמוכה לתחום של תפוקה גבוהה יותר". פרשנות זו ואחרות שמו דגש על שני מרכיבים בולטין: 1. חדשנות – מציאת דרכים חדשות וטובות יותר לעשייה, 2. איסוף וניהול משאבים לשם יצירת ערך.

יזמות חברתית: התיאוריות והגדרות המושגים תקפות גם ליזמות "חברתית". עם זאת ישנם הבדלים משמעותיים המבחינים בין יזמות חברתית לעסקית – יזמות חברתית משרתת משימה או מטרה חברתית, יצירת ערך ביזמות חברתית נמדדת במונחים של ערך חברתי, בעוד כלכלת השוק מודדת ערך ביזמות עסקית במונחים כלכליים (רווחיות, תשואה על ההון וכיו"ב).

יזם חברתי הוא לא מישהו שבהכרח מקים עסק, הרעיון הוא שהוא מישהו שבהכרח שם מטרה להביא לשינוי בר קיימא.

הגדרות ראשוניות:

(זוהי הגדרה שעד היום מחזיקה ליזמות חברתית). המונח הופיע בסוף שנות ה-90 אשר לפי ההגדרה 'יזמים חברתיים הם סוכני שינוי בחברה האזרחית השמים לעצמם מטרה להשיג שינוי חברתי בר קיימא, תרים בנחישות אחר הזדמנויות להשגת המטרה, פועלים בדרכים שיש בהן חדשנות, התאמה ולימוד בלתי פוסקים, מתקדמים ללא חת וללא התחשבות במאשבים העומדים לרשותם בכל רגע נתון ומפגינים מחויבות גבוהה לאוכלוסיות עבורן הם פועלים ולתוצאות פעילותם' (dees, 2001). מישהו שחושב על פתרונות מחוץ לקופסא. חושבת שהפתרונות של המגזר השלישי והציבורי לא טובים או לא מספיקים.

פעילות חברתית למול יזמות חברתית: ההבחנה בין פעילות חברתית ליזמות חברתית טמונה בתוצאה:

פעילות חברתית בדרך כלל מתמקדת במתן פתרון לבעיה חברתית באופן מקומי, בדרך כלל במסגרת השיטה או המסגרת הקיימת (למשל ארגון לתת – מעניק סיוע לאוכלוסיות חלשות דרך תרומות – זה פתרון שקיים). העתקה של מודל קיים. השאלה מי הוא הראשן? "איש עסקים".

יזמות חברתית פועלת לשינוי השיטה כולה וליצירת מצב חברתי חדש שאינו תלוי בהמשך פעילותו של ארגון כזה או אחר (למשל – ייסוד בנק גרמין והמהפיכה בתחום האשראי לעניים – מביא את הזווית השונה) – מוחמד יונוס יצא מושג / פתרון חדשים – זה מבחינת ההגדרה – יזמות חברתית.

עוד כתבות מעניינות: