ריבוד בחברה הישראלית – שסעים מרכזיים בישראל

המבנה הריבודי בראשית שנות ה2000- – 5 רבדים

·   שכבת העניים בישראל :(20%)

מי הם העניים?

o   אנשים מחוץ לגיל העבודה, קשישים: נכון ל,2016- 21% מכל המשפחות

הקשישות בישראל הן מתחת לקו העוני. מדובר ב167- אלף קשישים עניים. רוב העניים המבוגרים הם בקבוצות הערבים והעולים מברה״מ כי הם לא

צברו זכויות פנסיוניות מסיבות שונות ולכן הם תלויים מאוד במדינת הרווחה. o   אנשים בגיל העבודה: שתי הקבוצות שמובילות את מימדי העוני בישראל

הם החרדים והפלסטינים אזרחי ישראל. אלה שתי קבוצות יחסית

פריפריאליות בישראל ולכן הסוגיה לא נתפשת כבעיה חמורה. היחס אליהם הוא יחס שולי.

פלסטינים אזרחי ישראל: הסיבות לעוני הן אחרות. גורם אחד לעוני הוא

רמת ההשכלה הנמוכה, גורם שני זה שיעור תעסוקה נמוך בקרב נשים אם אצל החרדים נשים משתתפות בשוק העבודה והגברים לא, אצל הערבים זה הפוך. לפי ה,OECD- 20% פלסטיניות בשוק העבודה לעומת 60%

מהגברים. בדומה לחרדים, גידול ילדים הוא גורם נוסף לעוני. דבר נוסף לגבי הפלסטינים אזרחי ישראל הוא שינוי אופי הכלכלה בישראל – עד שנות ה80- הכלכלה הייתה מבוססת על כלכלה מסורתית כמו תעשיית טקסטיל ומזון, ועם תהליכי גלובליזציה ושינויים בכלכלה החלק הזה הולך

ומצטמצם. ניתן לראות שרוב האבטלה בישראל נמצאת בישובים ערביים.

כניסת עובדים זרים בעיקר לחקלאות הביאה לדחיקת ערבים משוק העבודה. מהגרים מברית המועצות לשעבר: מדברים על 224 אלף איש מתחת לקו העוני. ההנחה הייתה שמדובר בתופעה זמנית, אבל מאז שהתחילה ההגירה

הזו עברו 30 שנה ועדיין רואים ריכוזים של מהגרים מברה״מ שנשארו בעוני,

למרות שחלקים גדולים הם בתהליך של מוביליות. מזרחים: פחות מ10%- מהמזרחים הם מתחת לקו העוני. הדו״ח השנתי של משרד הרווחה מראה ששיעור המטופלים בלשכות הרווחה ממוצא מזרחי גבוה יותר מאשר אשכנזים – 11% לעומת .8% בסך הכל זה מספר

שמצטמצם וסביר להניח שמדובר במזרחים שהם דור שני ושלישי לעוני.

אחד המאפיינים של העניים בישראל הוא שהעוני הוא לא רק נחלת הקבוצות השוליות בחברה, אלא רואים גם עוני בקרב משפחות עובדות. אחת הטענות המרכזיות היא שאנשים עניים כי הם לא עובדים, אבל אנחנו עדים לתופעה שגם אנשים עובדים הם עניים. 27% מהמשפחות שיש בראשן מפרנס אחד הן עניות, ומעל 5% מהמשפחות ששני בני הזוג עובדים הן מתחת לקו העוני. הטענה שעבודה מוציאה מעוני היא לא תמיד קיימת. זה בולט מאוד במשפחות חד הוריות – 26%

מהמשפחות החד-הוריות בישראל ב2016- הן עניות. מדובר ב37- אלף משפחות, ולרוב בראשן עומדת אישה. עוני, אם כך, הוא לא רק נחלת הפלסטינים והחרדים שלא עובדים, אלא גם אנשים

שעובדים והעבודה כלשעצמה לא מוציאה אותם ממעגל העוני.

צריך לזכור שכל הנתונים שהובאו הם לאחר שמכניסים קצבאות של ביטוח לאומי מסוגים שונים –

אם היינו מבטלים את הקצבאות, שיעורי העוני היו הרבה יותר גדולים.

עובדים :20% אנשים שההכנסות שלהם עם מעט מעל לקו העוני, בעלי הכנסה

נמוכה, משפחות גדולות, מגורים בשכונות העוני של הערים הגדולות או בעיירות

פיתוח. מבחינת מוצא, מדברים על מזרחים, רוסים ופלסטינים אזרחי ישראל.

עוד כתבות מעניינות:

דוח שנתי
בלוג

מדוע שקיפות פיננסית היא קריטית בדוח שנתי?

דוח שנתי הוא לא רק מסמך. הוא נרטיב. הוא משלב מספרים, הישגים ואסטרטגיות כדי להציג תמונה הוליסטית של השנה האחרונה של החברה. חשבו על זה כעל ספר מחזור לעסקים, שמתעד את הבריאות הפיננסית שלהם, אבני דרך ותחזית עתידית. בין אם אתם בעלי מניות, עובדים או סתם מישהו שסקרן לגבי פעילות החברה, דוח שנתי הוא המשאב שלכם למידע פנימי. זה לא רק מה שקרה אלא גם למה זה קרה ומה הלאה. אז בואו נצלול לתוך הסיבה ששקיפות פיננסית בדוחות אלה משנה את כללי המשחק עבור כל המעורבים.