בלוג

אתיקה בעסקים:

התרבות העסקית מבוססת על תפיסות של מקסימיזציה, ניצול הזדמנויות, ניצול משאבים, רווח, אופטימזציה ומנטליות של 'שורה תחתונה'. תפיסות אלו, חשובות ככל שיהיו, חייבות להתקיים לצד

סביבת עבודה וזכויות עובדים:

 תחום זה מתייחס לזכויות ותנאי העסקה של עובדים בפירמה. גיבוש מדיניות מתקדמת ונאורה של סביבת עבודה הוכחה כגורמת באופן ישיר להצלחה בגיוס הון אנושי מובחר

שיעור מספר 12א –מצגת 9 – תחומים של אחריות

אחריות חברתית של עסקים התחומים הקלאסיים: קשרי קהילה, זכויות אדם ואזרח, סביבת עבודה וזכויות עובדים, איכות הסביבה, אתיקה בעסקים, שותפים ושרשרת אספקה, שיווק חברתי,  משילות

חוק הנאמנות – 1979:

מבחינת חוק אין הבחנה בין נאמנות פרטית להקדש. מהותו בהעברת הבעלות על הון כלשהו (נכס, ממון, אדמה) מאדם פרטי או גוף שביקש לעשות כן, למישהו

הרצאת אורח – עמותת פעמונים

(מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל. המטרה של הארגון היא לייצג את הארגונים מול נושאים כמו מיסוי, פוליטיקה). ארגון פעמונים הוקם לפני

סוגי ארגונים במגזר השלישי בישראל

עמותה – המילה מציינת התקבצות עמיתים – חברים והיא משקפת את הרעיון העומד בבסיסה – פעילות לתועלת הציבור מתוך רעות, שיתוף פעולה, אחווה וידידות. עמותה

משמעויות ארגוניות:

מבנה ארגוני בלתי פורמלי ודמוקרטי דומיננטיות של מתנדבים ופעילים בארגון (מעורבות החברים בהנהגת הארגון) חשיבות לידע פוליטי ומשפטי דגש על שיקולים אידיאולוגיים מתח בין אפקטיביות

הארגונים אינם מחלקים רווחים

: הפקת רווחים אינה מטרתם העיקרית, אף כי יכול שיצברו רווח (עודף תפעולי). עודפים אינם מחולקים למקימי או מנהלי הארגון אלא מושקעים חזרה במשימותיו. זה