בלוג

חוק הנאמנות – 1979:

מבחינת חוק אין הבחנה בין נאמנות פרטית להקדש. מהותו בהעברת הבעלות על הון כלשהו (נכס, ממון, אדמה) מאדם פרטי או גוף שביקש לעשות כן, למישהו

הרצאת אורח – עמותת פעמונים

(מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל. המטרה של הארגון היא לייצג את הארגונים מול נושאים כמו מיסוי, פוליטיקה). ארגון פעמונים הוקם לפני

סוגי ארגונים במגזר השלישי בישראל

עמותה – המילה מציינת התקבצות עמיתים – חברים והיא משקפת את הרעיון העומד בבסיסה – פעילות לתועלת הציבור מתוך רעות, שיתוף פעולה, אחווה וידידות. עמותה

משמעויות ארגוניות:

מבנה ארגוני בלתי פורמלי ודמוקרטי דומיננטיות של מתנדבים ופעילים בארגון (מעורבות החברים בהנהגת הארגון) חשיבות לידע פוליטי ומשפטי דגש על שיקולים אידיאולוגיים מתח בין אפקטיביות

הארגונים אינם מחלקים רווחים

: הפקת רווחים אינה מטרתם העיקרית, אף כי יכול שיצברו רווח (עודף תפעולי). עודפים אינם מחולקים למקימי או מנהלי הארגון אלא מושקעים חזרה במשימותיו. זה

המחאה ודו"ח טרכטנברג:

במטרה להרגיע את הרוחות הסוערות מינתה ממשלת ישראל (בראשות ביבי נתניהו) את ועדת טרכטנברג (פרופסור מנואל טרכטנברג). מטרת הוודעה –  לבחון ולהציע פתרונות לדרישות הכלכליות