כדאי לדעת

משא האדם הלבן הגירה ואימפריאליזם

האימפריאליזם החדש האימפריאליזם החדש נועד להבחין מתופעות קולוניאליסטיות שראינו בעבר. אין אבחנות פשוטות שבעבר היה קולוניאליזם ואז אימפריאליזם, אבל זו תופעה ייחודית – מסוף המאה

משא האדם הלבן הגירה ואימפריאליזם

הגירה טרנס-אטלנטית במהלך המאה ה19- דברנו על גידול עצום באוכלוסייה. תנופה עצומה בסוף המאה ה.19- טרנס-אטלנטי – הגירה מאירופה, בעיקר לצפון אמריקה (גם לדרום אמריקה.)

אביב האומות – לאומים ולאומיות(1848)

הונגריה –   עצרות והפגנות15( במרץ,) לאומנים מכריזים על עצמאות הונגרית, הפרלמנט המקומי מעביר חוקים לשלטון עצמי ורפורמות גורפות. –   יש רצון שהשפה ההונגרית תוכר במרחב,

אביב האומות – לאומים ולאומיות(1848)

מהפכות ומחאה חברתית 1819-1848 זוהי תקופה תוססת ויש גל גדול של מרידות. שנת 1848 היא השנה המטלטלת ביותר – "שנת הבריקדות("מחסום כבישים.) ישנן מחאות שחוסמים

רסטורציה ותסיסה מהפכנית(1815-1835)

מושגים: –   קונגרס וינה. –    מטרניך. –    טאליראן. –    שמרנות. –    ליברליזם. –    לואי-פיליפ. –   חוק הרפורמה האנגלי של .1832 רסטורציה – סדר עולמי ישן: