כדאי לדעת

החברה הישראלית – השסע הלאומי

4 הפרדה: א. הפרדה תרבותית: ישנן שתי קבוצות לאומיות עם מאפיינים לאומיים שונים – היסטוריה, דתיות, לאומיות וכו.' אבל לאורך השנים אפשר לזהות בתחום של

החברה הישראלית – השסע הלאומי

1הערות מוקדמות: א. השסע החריף ביותר בחברה הישראלית: זה שסע שחריפותו באה לידי ביטוי בכך שיש לו בסיסיים לאומיים, ריבודיים, חברתיים ופוליטיים. מקורות השסע הם

החברה הישראלית – השסע הלאומי

. תעסוקה – פרוליטריזציה: לאורך השנים חלו שינויים דיי משמעותיים בנושא התעסוקה – המשמעותי ביותר הוא פרולטריזציה. אם בשנות ה60- מחצית מהפלסטינית עבדו בחקלאות –