כדאי לדעת

החברה הישראלית – השסע הלאומי

מה המקום של המדינה עצמה בכלכלה בישראל? אפשר לטעון שמאז שנות ה,80- המדינה בישראל נסוגה מהפעילות הכלכלית והיא פחות מעורבת בכלכלה. אבל זה לא הדבר

החברה הישראלית – השסע הלאומי

סכסוך,מלחמה, צבא שינויים פנימיים בחברה בישראלית: o   המאבק על הזהות הקולקטיבית: יש מאבק נמשך על מהי הישראליות ואיך מגדירים אותה. זה מאבק שמתנהל בזירות שונות,

החברה הישראלית – השסע הלאומי

סכסוך, מלחמה וצבא א. שאלות מרכזיות בספרות על יחסי צבא-חברה: ·   גישת יחסי צבא–חברה – הורוביץ וליסק: בין המערכת הצבאית לפוליטית התפתחו יחסי גומלין על

החברה הישראלית – השסע הלאומי

.7 סוגיית הזהות: א. בקרב המיעוט: ישראליזציה-פלסטינזציה ·   מערכות זהות: o   הזהות הלאומית – זהות שקשורה לטריטוריה לאומית )מצרית, ירדנית, איראנית, לבנונית ופלסטינית.( o   זהות

החברה הישראלית – השסע הלאומי

.  פערים כלכליים: ·   הכנסה – פערים ניכרים: במהלך השנים הפערים העצומים בהכנסות הלכו והצטמצמו אבל גם כיום קיימים פערים גדולים – פא״י מרוויח 67%

החברה הישראלית – השסע הלאומי

4 הפרדה: א. הפרדה תרבותית: ישנן שתי קבוצות לאומיות עם מאפיינים לאומיים שונים – היסטוריה, דתיות, לאומיות וכו.' אבל לאורך השנים אפשר לזהות בתחום של

החברה הישראלית – השסע הלאומי

1הערות מוקדמות: א. השסע החריף ביותר בחברה הישראלית: זה שסע שחריפותו באה לידי ביטוי בכך שיש לו בסיסיים לאומיים, ריבודיים, חברתיים ופוליטיים. מקורות השסע הם