כדאי לדעת

החברה הישראלית

תוכנית הייצוב של 1985 והניאו-ליברליזם: תוכנית הייצוב נועדה להחזיר את ההתנהגות הכלכלית הסבירה לכלכלה בישראל. מכאן ואילך יחול שינוי מאוד גדול בכלכלה ובחברה בישראל –

החברה הישאלית – מדינה וחברה

תהליכי גלובליזציה ויחסי מדינה-חברה: אירועים בסביבה העולמית משפיעים גם על יחסי המדינה וחברה בישראל. יש ויכוחים מאוד גדולים בין חוקרים בנוגע לתהליכים אלה: יש חוקרים

החברה הישראלית – מדינה וחברה

מרכזיות המדינה ושינויים במעמדה: ניתוח לאורך זמן מושגים מרכזיים: מדינה, חברה אזרחית, הגמוניה )עמדה של קבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות השולטות באמצעי הייצור, בהון הכלכלי,

החברה הישראלית

  יחסים עם ארגונים לא מדינתיים: o   תחום הביטחון – פירוק מטה הפלמ״ח: הפלמ״ח ב1948- היה הפיקוד המאורגן ביותר בצבא וניו בו 3 חטיבות מרכזיות.

החברה הישראלית

המשכיות ושינוי .1 מקורות היסטוריים של החברה הישראלית: אם נסתכל על החברה בישראל בתקופה המודרנית, אנחנו יכולים לדבר על שלוש תקופות: התקופה העותמנית )עד ,(1917